Welkom op de website van Post-Kogeko

Verantwoordelijkheid

Afvalverwerking

Bij afvalverwerking komt door verbranding CO2 vrij. In de CO2-footprint voor ons bedrijf is dit niet het grootste aandeel. Afval biedt echter de unieke kans om het om te buigen van een kosten- naar een opbrengstenstroom, een perfect voorbeeld van het kringloop-principe. Op het gebied van afvalverwerking is nog veel te innoveren. Daarom hebben wij afvalverwerking als apart aandachtpunt opgenomen in onze MVO-verantwoordelijkheid.

Post-Kogeko exploiteert een eigen garagewerkplaats. Bij deze activiteit komen de meeste schadelijke afvalstoffen vrij. Daarnaast vormen verpakkingsmaterialen vanuit ons warehouse een bron van afvalstromen. Daarom zijn wij continu op zoek naar mogelijkheden om deze afvalstromen te reduceren of, nog idealer, te hergebruiken. Bijvoorbeeld door het afval naar vergistingsinstallaties te brengen of naar verwerkingsbedrijven voor plastic. Daarnaast reduceren wij de chemisch afvalstroom.