Welkom op de website van Post-Kogeko

Verantwoordelijkheid

Duurzaam inkopen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen kent geen grenzen. Zorg voor het milieu en rekening houden met de mensen om ons heen stopt niet bij de grenzen van ons bedrijf. Feitelijk zijn wij bedrijfsburger en gaan we relaties aan met allerlei belanghebbenden om ons heen. Wij dienen dan ook rekening te houden met die belanghebbenden. Tegelijk hebben wij een unieke positie vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid een positieve invloed uit te oefenen op onze belanghebbenden.

Met duurzaam inkopen geven wij hier invulling aan. We maken de keten bewust van onze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij streven ernaar dat onze leveranciers voldoen aan onze normen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij onze leveranciersselectie en -evaluatie besteden wij hier aandacht aan. Omdat wij geloven in samenwerking doen wij dat niet alleen door normen voor te schrijven. Wij ondersteunen leveranciers bij het verkrijgen van hogere standaarden op dit gebied.