Welkom op de website van Post-Kogeko

green community

Belanghebbenden (stakeholders)

Als Post-Kogeko houden wij niet uitsluitend rekening met de belangen van de direct betrokkenen van onze organisatie zoals aandeelhouders, eigenaren, klanten en leveranciers. Ook andere groepen kunnen rechten, claims of specifieke belangen hebben waarmee wij als onderneming rekening dienen te houden.

Voor een overzicht van de door Post-Kogeko geidentificeerde stakeholders klikt u hier.

Post-Kogeko vind het daarbij belangrijk een balans te zoeken tussen de verschillende – en soms zelfs tegenstrijdige – belangen van de belanghebbenden. In de figuur hieronder hebben wij de aard van de relaties tussen Post-Kogeko en haar belanghebbenden weergegeven.