Welkom op de website van Post-Kogeko

Green Community

   

Medewerkers


 

De prestaties en het succes van Post-Kogeko zijn het resultaat van de wisselwerking tussen de organisatie en de medewerkers. 

Zo geldt dit ook voor een succesvol en gedragen beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Post-Kogeko schept de voorwaarden die nodig zijn om haar medewerkers optimaal, dus met plezier, te kunnen laten presteren. Wij zorgen voor een veilige werkomgeving, goed materieel, inzage in het rijgedrag, gerichte trainingen en begeleiding door een mentorchauffeurs. Hiermee bewerkstelligen wij dat de chauffeurs door een verantwoord rijgedrag een reductie van de CO2-uitstoot realiseren. Dit samenspel bepaald het succes.


Het is belangrijk om onze inspanningen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met onze gehele organisatie te delen. Op deze manier betrekken wij onze medewerkers en maken wij hen ook bewust dat iedereen zijn of haar steentje daaraan kan bijdragen. Wij communiceren dit onder andere via ons speciale en duurzame informatieblad "Green Eagle", welke wij elk kwartaal uit brengen.