Welkom op de website van Post-Kogeko

Verantwoordelijkheid

Veiligheid en gezondheid

Voor een logistiek dienstverlener, actief in stedelijke distributie, mag het aspect veiligheid niet ontbreken. Elke dag rijden onze chauffeurs in dichtbevolkt, bewoond gebied in de nabijheid van winkelcentra en scholen. Daarnaast achten wij de gezondheid van onze medewerkers van groot belang. Daarom spannen wij ons maximaal in om de veiligheid en gezondheid te waarborgen van medeweggebruikers, medewerkers en bezoekers aan onze locaties.

Ons werkterrein richt zich daarbij op de volgende deelgebieden:

  • Arbeidsveiligheid: aandacht voor verkeersveiligheid, preventie van ongevallen en duidelijke instructies ingeval van (verkeers)ongelukken.
  • Bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk: aandacht voor fysieke belasting en psychosociale belasting.
  • Ergonomie: aandacht voor de werkplek en werkhouding.
  • Arbeidsplaatsen en leefmilieu: aandacht voor inrichting en uitrusting van vrachtwagens, warehouses, garagewerkplaatsen en werkplekken op kantoor.
  • Bescherming van de werknemer tegen ongewenst gedrag op het werk.
U leest meer over onze prestaties op het gebied van Veiligheid & Gezondheid onder “MVO-verslagen”.