Welkom op de website van Post-Kogeko

Verantwoordelijkheid

Emissienormen en conversiefactoren

Tijdens het rijden stoten de motoren van onze vrachtwagens diverse schadelijke stoffen uit. De bekendste schadelijke stof is CO2, oftewel kooldioxide. Naast CO2 wordt er ook nog NOx (stikstofoxiden), CO (koolmonoxide), HC (koolwaterstof), PM (fijnstof) en SOx (zwaveloxides) uitgestoten. Hieronder worden de belangrijkste schadelijke stoffen uitgelegd.

  • CO2 is een broeikasgas dat een soort deken rond de aarde vormt en zorgt dat de warmte van de zon niet weg kan. De aarde warmt dus op. CO2wordt veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen om energie op te wekken. 
  • NOx wordt gevormd bij alle vormen van verbranding. De uitstoot van NOx is bij dieselmotoren groter dan bij benzinemotoren, omdat in dieselmotoren de temperaturen hoger zijn. NOx zorgt voor zure regen, het broeikaseffect en tast de ozonlaag aan. 
  • PM is een vorm van luchtvervuiling en bestaat uit kleine zweverige deeltjes en ontstaat ook bij verbranding van fossiele brandstoffen. Fijnstof zorgt voor een slechte luchtkwaliteit. 
  • SOx zijn zwaveloxiden en komt vrij bij de verbranding van zwavelhoudende fossiele brandstoffen. SOx is één van de belangrijkste veroorzakers van smog en luchtvervuiling. 
Om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen door voertuigen, is er een Europese emissiestandaard van kracht. Deze standaard zorgt voor een maximale eis aan schadelijke stoffen en wordt steeds strenger. Euro 0 begon in 1988 en vanaf 2013 is Euro 6 van kracht. In vergelijking met Euro 0 is de uitstoot van NOx bij Euro 6 met 95% verlaagd en de uitstoot van fijnstof zelfs met ruim 98%. In sommige steden is de kwaliteit van de lucht die de vrachtwagen uit gaat beter dan de lucht die er in gaat.

Conversiefactoren 

Om te berekenen hoeveel energie vrijkomt bij de verbranding van gas, benzine en diesel moeten de aantal liters omgerekend worden de hoeveelheid energie in kWh. Bij de omrekening van gas wordt er rekening gehouden met de HHV (Higher Heating Value). 


* Bron: Defra Guidelines 2012 (defra.gov.uk)
** Bron: US-Energy Information Administration (http://www.eia.gov)

SOx emissienormen

De emissie van zwaveloxiden wordt berekend met behulp van de volgende tabel:
 

* Bron: emissieregistratie.nl (Rijksoverheid)

NOx emissienormen

De uitstoot van stikstofoxiden die vrijkomen bij de verbranding van diesel en benzine worden door middel van de volgende tabel berekend.


* Bron: European Commission

CO2 factoren

De CO2 uitstoot wordt berekend met verschillende waardes voor gas, benzine en diesel. Om de totale CO2 uitstoot te berekenen, moet het volume van de brandstoffen omgerekend worden naar de verbruikte energie. Hierna kan bepaald worden hoeveel kilogram CO2 bij een bepaalde brandstof vrijkomt bij verbranding. Alle details staan in onderstaande tabel.


* Bron: Defra Guidelines juni 2012 (defra.gov.uk)
** Bron: http://www.eia.gov