Welkom op de website van Post-Kogeko

Innovatie

LNG-trucks

20% CO2-reductie in 2012 ten opzichte van 2007! Daar hebben wij ons via het programma Duurzame Logistiek aan gecommitteerd. Onze CO2-footprint wordt voor 95% veroorzaakt door het gebruik van brandstof voor onze vrachtwagens. Daarom zijn onze activiteiten vooral gericht op reductie van CO2-uitstoot als gevolg van brandstofgebruik. Het gebruik van LNG (Liquid Natural Gas) is een technische ontwikkeling die de CO2-uitstoot sterk omlaag brengt. Traditionele diesel veroorzaakt per liter een uitstoot van 2,65 kilogram CO2. LNG slechts 0,78 kilogram. Een reductie van 70%!

Post-Kogeko zet de LNG-trucks van Iveco Schouten in bij het distributiecentrum van Ahold in Pijnacker. Naast de lage CO2-uitstoot hebben LNG-auto’s stillere motoren. Daardoor veroorzaken ze minder geluidsoverlast in stedelijke distributie. LNG biedt dus ook mogelijkheden voor distributie tijdens de dagranden, waar nu strenge venstertijden gelden. Hierdoor creëert LNG ook kansen om het transport te spreiden en de belasting van het wegennet te beperken.